Cykelsemester på Skansen

TatjanaNyheter

Foto: Hugo Röjgård

På Sveriges nationaldag den 6 juni tar Skansen klivet in i en ny tid och lanserar Cykelsemester 1952 – ett treårigt samarbetsprojekt med Cykelfrämjandet. Med inspiration hämtad från Cykelfrämjandets Semesterhandbok från 1952 får Skansens besökare under sommaren 2023 och kommande två somrar möta aktörer som gestaltar cykelsemestrare med tält och packning, precis som på 1950-talet.

I den gröna oas på Djurgården i Stockholm som sedan 1891 varit friluftsmuseet Skansen har generationer av besökare kunnat möta både natur och kultur. I år kliver man närmare modern tid med en tidsresa till ett 1950-tal där semestern fått allt större betydelse. Skansen representerar ett Sverige i miniatyr i vilket besökarna får möta två unga cykelsemestrare som med karta och Semesterhand- boken utforskar historiska platser, campar och ägnar sig åt fritidsnöjen. I samtal med dessa aktörer får besökarna inblick i välfärdssamhällets och konsumtions- samhällets framväxt och kunskap om vad som lett till vår egen tids rätt till och syn på semestrande.

Annika Johansson, handläggare för samarbetsparter och volontärverksamhet på Skansen, är projektledare. Projektgruppen har arbetat fram konceptet utifrån de idéer som initiativtagaren Hans Stoops från Cykelfrämjandet tidigt presenterade.

– Tre veckors semester lagstadgades 1951 och begreppet allemansrätt tog form 1937, två aspekter som var viktiga för den svenska demokratin. Semestern var för många ny och spännande, och Cykelfrämjandets insatser vid tiden var centrala för att ”lära” ut konsten att semestra och det i kombination med motion och upptäcktsresande. Cykeln var också semesterns främsta färdmedel innan bilen tog över några år senare, därav fokuset på år 1952, säger Annika Johnsson.


Två unga kvinnor ger sig ut på cykelsemester med hjälp av Cykelfrämjandets Semesterhandbok från 1952. Foto: Hugo Röjgård

”Tre veckors semester lagstadgades 1951 och begreppet allemansrätt tog form 1937, två aspekter som var viktiga för den svenska demokratin.” 


För att levandegöra ämnet
har man skapat en ramberättelse. Resultatet finns i karaktärerna Gunnel och Ulla, två kvinnor i 25-årsåldern som är kollegor på skofabriken Oscaria och som bestämt sig för att ge sig ut på vägarna under sommaren. Inom projektet har man också tagit fram ett omfattande kunskapsunderlag som hjälp- medel i förarbete och guide för insamlandet av den rekvisita som aktörerna bär med sig och som placeras ut på Skansen.

– Research är förstås A och O i allt arbete Skansen gör och i detta projekt stod vi inför nya frågor eftersom vi inte hade några föremål från tiden. Det finns dels en populärkulturellt färgad uppfattning om 1950- talet, dels historiska fakta som vi behöver ha i åtanke. För att vara historietrogna i kunskapsförmedlingen och gestaltningen har vi varit mycket noggranna i insamling av samtida cyklar, campingutrustning och reparationsverktyg, säger Marianne Strandin, byggnadsantikvarie på Skansen.

Under våren har man rekryterat aktörer utifrån ramberättelsen om Gunnel och Ulla, vilka kommer möta och samtala med gästerna i sommar. Arbetet med att ta fram deras kläder pågår för fullt.

–Att klä aktörerna rätt för tiden, vilka de gestaltar och enligt Semesterhandboken är viktigt för historieskrivningens skull, säger Janna Berggren, kostymör på Skansens dräkt- och textilenhet.

Semesterhandboken gavs ut av Cykelfrämjandet från slutet av 1940-talet till mitten av 1950-talet och innehöll information om allt från besöksvärda resmål, vad en praktisk packning skulle innehålla och hur man skulle klä sig när man rörde sig i olika miljöer.

– Vi har lagt mycket omsorg i arbetet med att sy upp dräkterna och har kikat i både Skansens egna arkiv och utanför. En av Skansens kolonist volontärer tillika stickningsexpert har bidragit och stickat sportmössor enligt mönster från tiden, så det är verkligen ett projekt som engagerar och inspirerar, fortsätter Janna Berggren.

Cykelsemester 1952 går av stapeln på Skansen den 6 juni och går att uppleva fram till 14 augusti 2023.

– Att kunna sjösätta detta samarbete på självaste nationaldagen för ett Sverige som står för allas rätt att ta del av och värna om vår vackra natur känns otroligt roligt. Vi tror att våra besökare får med sig både historisk kunskap i underhållande format och uppskattning för cykling. Kanske kan det också väcka fina minnen och skapa dialog med besökare som själv minns 1950-talets cykelsemestrande, säger Annika Johansson.

Cykelsemester 1952 på Skansen

Vad?
Cykelsemester 1952 på Skansen är ett treårigt ett samarbete med Cykelfrämjandet

Hur?
Två aktörer klädda som semestrande cyklister på 1950-talet rör sig på området och samtalar med besökare

När?
Går att uppleva under tre kommande somrar, i år från 6 juni till 13 augusti. Läs mer här.


Utställningen ”Cykelsemester från. 1952” kan besökas på Skansen i tre år med invigning den 6 juni 2023. Foto: Hugo Röjgård

Dela!