Trafikpriset 2023 till Marie Pellas!

CykelfrämjandetNyheter

Stort grattis till Cykelfrämjandets före detta vice ordförande Marie Pellas, som i år tilldelas Trafiktekniska föreningens Trafikpris – en värdig vinnare med stor kunskap och enormt driv för hållbar mobilitet och stadsplanering!

Trafiktekniska föreningen delar årligen ut Trafikpriset – ett pris som delas ut till en person som har bidragit till att driva utvecklingen framåt inom trafik- och transportområdet. Med trafikpriset vill Trafiktekniska föreningen lyfta fram personer i branschen som på olika sätt främjar föreningens syfte och som sprider kunskap och lärande. I och år är det Marie Pellas, vice ordförande i Cykelfrämjandet, som får Trafikpriset. Så här lyder juryns motivering:

“Trafikpriset 2023 tilldelas Marie Pellas för hennes stora engagemang och insatser när det kommer till gröna resor och hållbar stadsplanering. Marie drivs av det hållbara samhället och de människor som bor där. Hon lever som hon lär och är en sann inspiratör som sprider kunskap och lärdomar inom många olika forum – företag, högskolor, kommuner, intresseorganisationer och nu senast som mobilitetsexpert på Energikontoret Mälardalen. Vi vill uppmärksamma Maries strävan efter att utmana normen om bilägande och bilens framkomlighet. En medveten mobilist som väljer färdmedel efter behov, inte efter normens förval om bil. Ett hållbart samhälle är inget som kan uppnås enbart genom smart fysisk planering, utan minst lika viktigt är att få med individens beteende och vanor.

– Jag är väldigt tacksam för Trafiktekniska föreningens fina pris. Att verka för en hållbar mobilitet är inte alltid det smidigaste och det känns härligt att genom detta pris få stöd och uppmuntran för att fortsätta utmana och förändra – för att skapa den hållbara mobilitet som vi behöver, säger Marie Pellas.

Om Trafiktekniska föreningen
Trafiktekniska föreningen är Sveriges ledande branschorganisation inom trafikplanering vars huvuduppgift är att utgöra ett kontaktnät mellan kollegor i branschen och fungera som forum för utbyte av erfarenheter och vidareutbildning.

 

 

 

Dela!