Cykelfrämjandet: ”Vårbudgeten saknar satsningar på hållbara transporter”

TatjanaNyheter

Regeringens vårändringsbudget för 2023 presenterades i måndags. Vårbudgeten signalerar ingen tydlig riktning mot omställning till hållbara transporter enligt Cykelfrämjandets ordförande Per Hasselberg. 

I det dystra ekonomiska läge Sverige befinner sig i är det viktigt att statens pengar används så effektivt så möjligt.

– Att investera i cykling är en kostnadseffektiv åtgärd som gynnar folkhälsan, miljön, klimatet och även plånboken. Flera studier visar att varje investerad krona i cykelinfrastruktur ger 9 kronor tillbaka i samhällsvinster, säger Per Hasselberg. 

Cykelfrämjandet hoppas nu att kommande klimathandlingsplan och nationell transportinfrastrukturplanering låter Trafikverket investera i ”mobility management”, alltså kostnadseffektiva åtgärder som använder infrastrukturen mer hållbart, ökar målstyrningen och låter skattelagstiftningen gynna cykling. 

Här kan du ta del av regeringens vårändringsbudget. 

Dela!