Välkommen till årsmöte 22-23 april i Norrköping!

TatjanaNyheter

Foto: Norrköpings kommun

Den 22-23 april håller Cykelfrämjandet årsmöte och ortskretsmöte. I år ses vi i Norrköping på Elite Grand Hotel och digitalt.

Möteshandlingar
Här kan du ta del av möteshandlingar.

Plats
Elite Grand Hotel på Tyska Rorget 2 i centrala Norrköping, där vi både bor och möts.

Lördag 22 april
12.00-13.00 Vi börjar med gemensam lunch
13.00-18.00 Årsmöte
19.00 Middag

Söndag 23 april
09.00-15.00 Ortskretsmöte inklusive lunch

Digitalt deltagande på årsmötet
Ombud kan delta på årsmötet digitalt. Enligt stadgarna ska anmälan göras senast en kalendervecka innan årsmötet, vilket innebär att vi i så fall behöver in anmälan senast 14/4 kl 23.59. 

Observera kort datum! Årsmötet är planerat som en fysisk träff eftersom det var det som efterfrågades under det digitala årsmötet 2022. Vi vill dock göra det möjligt för så många som möjligt att delta och har därför nu öppnat upp för att delta digitalt efter önskemål från medlemmar. Tidigare anmälan som gjorts till det fysiska mötet inklusive ortskretsmötet på söndagen gäller.

Tid: Digitalt deltagande på årsmötet lördagen den 22 april kl. 12.30-18.00 (eventuellt avslutas årsmötet tidigare)
Anmälan: Görs endast via detta formulär.

Detta gäller för digitalt deltagande på årsmötet:

  • Digital närvaro sker via Teams. En länk skickas ut per mail till de som anmält digital närvaro ett par dagar innan mötet. 
  • Endast deltagande på själva årsmötet, ej ortskretsmötet  
  • Varje person behöver sitta vid en egen skärm.  
  • Endast för ombud, detta för att underlätta för röstning vid hybridmöte. Vi har inte möjlighet att hantera både ombud med rösträtt och medlemmar som lyssnar in mötet. 
  • Se bifogad lista på antal anmälda ombud per krets för att veta hur många platser din krets har kvar till årsmötet. 
  • Tiden för digitalt deltagande är kl. 12.30-18.00 lördagen den 22 april. Själva årsmötet startar kl 13.00, men du behöver bli avprickad på närvarolista samt testa tekniken mellan kl 12.30-13.00. 

Om Cykelfrämjandet
Cykelfrämjandet är en ideell förening och en demokratiskt styrd organisation där årsmötet är det högst beslutande organet. Det är våra medlemmar via lokala ombud som röstar, och därmed bestämmer hur föreningen ska utvecklas och vilka som ska styra den. Sista anmälningsdag till årsmötet 2023 var den 26 mars.

Dela!