Svara på enkät om barn och ungas cykling

Sonja NettelbladtBarn, Nyheter

Cykelfrämjandet vill att fler barn och unga ska kunna cykla säkert till skola och fritidsaktiviteter. För att samla in kunskap på området genomför vi nu en enkätundersökning om förutsättningar för och attityder till barn och ungas cykling.  

– Att kunna cykla till skolan, kompisar eller fritidsaktiviteter ger både rörelsefrihet och rörelseglädje. Dessutom kan cykling bidra till bättre hälsa, stärkt självförtroende och ökad koncentration i klassrummet. Trots det är det allt färre barn som ges möjlighet att cykla i vardagen. För att kunna vända den trenden vill vi öka kunskapen om hur förutsättningarna för barn och ungas cykling ser ut i landet, säger Per Hasselberg, ordförande för Cykelfrämjandet. 

Cykelfrämjandet genomför nu en enkätundersökning om förutsättningar för och attityder till barn och ungas cykling. Undersökningen är öppen för alla och resultaten kommer att bidra med värdefullt underlag till vårt arbete med att främja barn och ungas cykling. Undersökningen tar ett par minuter att besvara och är helt anonym. Som tack för din medverkan bjuder vi på medlemskap i Cykelfrämjandet till dig som inte tidigare varit medlem eller till en vän. Sista dagen att svara är 15 februari.  

Tack för din medverkan!

SVARA PÅ ENKÄTEN HÄR 


Kontakt

Sonja Nettelbladt, kommunikationsansvarig
sonja.nettelbladt@cykelframjandet.se

Fotograf: Chris Lanaway

Dela!