Digital cykelträff 16/11 om cykelmiljöns utformning

TatjanaNyheter

DIGITAL CYKELTRÄFF 16 NOVEMBER: VAD SAKNAS I HANDBÖCKERNA OM CYKELINFRASTRUKTURENS UTFORMNING?

När svenska myndigheter ska utforma miljön för cyklar används GCM-handboken, framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner och Trafikverket, och Trafikverkets regelverk som styr utformningen av gator och vägar, VGU. Utöver dessa finns en mängder rapporter som belyser cykelinfrastrukturens utformning ur olika aspekter. Det resulterar i att utformningen för cykel inte blir konsekvent. En kommun kan göra på ”sitt” sätt medan grannkommunen gör på ett annat sätt.

Rune Karlberg, som håller i den här digitala cykelträffen, är ledamot i Cykelfrämjandets riksstyrelse och har 50-års erfarenhet av trafikplanering och utformning av gatumiljöer. Vi fördjupar oss i ovan nämna handböcker, med fokus på vad som är otydligt eller saknas helt. Det här webbinariet vänder sig till alla som är intresserade av att få bättre kunskap om utformningen av cykelmiljön och vilka frågor som behöver lyftas för att inkludera cyklister vid planeringen.

Datum: 16 november

Tid: 19.00 – 21.00

Anmälan till Digital cykelträff: Här

Dela!