25 000 cyklister har sagt sitt – här är Sveriges bästa cykelkommuner 

Sonja NettelbladtNyheter

Linköping, Karlstad och Vänersborg är Sveriges bästa cykelkommuner enligt cyklisterna själva. Det står klart efter att mer än 25 000 cyklister tyckt till om cyklingen i sin kommun i Cykelfrämjandets nöjdhetsundersökning Cyklistvelometern.  

– Klimaträttsutredningen, FN och IPCC har alla lyft fram behovet av att satsa på ökad cykling. Då är det helt nödvändigt att cyklisternas eget perspektiv kommer fram. Resultatet från Cyklistvelometern är ett värdefullt verktyg för alla som vill möjliggöra för fler att cykla, säger Per Hasselberg, ordförande för Cykelfrämjandet.   

Cyklistvelometern är en återkommande undersökning där Cykelfrämjandet granskar och jämför landets kommuner utifrån vad cyklisterna själva tycker. Undersökningen baseras på en enkät där alla som cyklar i Sverige får svara på frågor om hur det är att cykla i sin kommun. I år besvarades enkäten av 25 275 cyklister som tyckt till om 115 svenska kommuner. Bland landets stora kommuner ger cyklisterna bäst betyg till Linköping medan Karlstad och Vänersborg hamnar i topp bland mellanstora respektive små kommuner. 

– Årets undersökning visar att alla kommuner har sina styrkor och brister när det kommer till förutsättningar för invånarna att välja cykeln. De tre vinnarkommunerna utgör ett bevis på att höga ambitioner och riktade satsningar belönas i form av nöjdare cyklister. Att fler väljer cykeln över andra transportmedel vinner både kommunerna och deras invånare på, säger Per Hasselberg, ordförande för Cykelfrämjandet. 

En genomgående trend bland resultaten i Cyklistvelometern är att cyklister i större kommuner är mer nöjda med cykelförutsättningarna än i mindre kommuner. Till exempel skulle 67 procent av cyklisterna i större kommuner rekommendera andra att cykla i sin kommun medan bara 48 procent i mindre kommuner skulle göra detsamma. Det finns också ett klart samband mellan hur mycket kommunerna satsar på cykling och hur nöjda cyklisterna är. Både Linköping och Karlstad rankades högt i undersökningen Kommunvelometern, där Cykelfrämjandet mäter och jämför kommuners insatser för cykling.  

– Årets Cyklistvelometer visar att många kommuner behöver göra betydligt mer för att höja tryggheten och öka framkomligheten för cyklister. Det finns också ett stort behov av ökade nationella resurser för att minska ojämlikheterna mellan kommuner. Var man bor i Sverige ska inte påverka ens möjligheter att välja cykeln, säger Per Hasselberg, ordförande för Cykelfrämjandet.  

Alla resultat från Cyklistvelometern inklusive fördjupande kommunrapporter finns att ta del av här.

 

Vinnare 2022

Stora kommuner (över 100 000 invånare)

1. Linköping
2. Malmö
3. Örebro

Mellanstora kommuner (50 000 till 100 000 invånare)  

1. Karlstad
2. Östersund
3. Järfälla    

Små kommuner (mindre än 50 000 invånare)  

1. Vänersborg
2. Finspång
3. Katrineholm  

Utvalda resultat 

  • 58 procent av landets cyklister skulle rekommendera andra att cykla i sin kommun. Här skiljer sig resultatet åt beroende på kommunstorlek där 67 procent av cyklisterna i större kommuner skulle rekommendera andra att cykla i kommunen medan bara 48 procent i mindre kommuner skulle göra detsamma.
  • Bara 25 procent av landets cyklister upplever att det är tryggt för barn och unga att cykla i deras kommun.
  • 41 procent av landets cyklister uppger att otrygga trafiksituationer hindrar dem från att cykla mer än vad de gör idag. 38 procent anger bilister som den främsta källan till otrygghet.
  • Bara 7 procent upplever att cykelstöld är sällsynt i deras kommun.
  • 23 procent av landets cyklister anser att cyklingen ges tillräckligt hög prioritet i infrastrukturplaneringen i kommunen. Bland stora och mellanstora kommuner är motsvarande siffra 28 respektive 27 procent medan det i små kommuner enbart är 15 procent som instämmer i påståendet.
  • 70 procent av landets cyklister vill att deras kommun prioriterar att bygga ut sammanhängande cykelvägar där det i dag saknas. 38 procent vill se förbättrad väghållning året runt och 34 procent anser att cykeltrafiken bör prioriteras i vägkorsningar.

Om Cyklistvelometern

Cyklistvelometern är en återkommande undersökning där Cykelfrämjandet granskar och jämför landets kommuner utifrån vad cyklisterna själva tycker. Undersökningen baseras på en självrekryterad och anonym enkät där alla cyklister i Sverige kan tycka till om cykelförutsättningarna i sin kommun. Cyklistvelometern har genomförts vartannat år sedan år 2018 och genomförs år 2022 för tredje gången. I år besvarades Cyklistvelometern av 25 275 cyklister. Resultaten från undersökningen presenteras på nationell nivå samt på kommunnivå för de kommuner som har fått in ett minsta antal svar i förhållande till antal kommuninvånare. I år redovisas resultat för 115 kommuner. Sist Cyklistvelometern genomfördes år 2020 besvarades enkäten av ca 18 000 cyklister och resultat presenterades för 83 av landets kommuner.

Alla resultat från Cyklistvelometern inklusive fördjupande kommunrapporter finns att ta del av här.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Sonja Nettelbladt, kommunikationsansvarig Cykelfrämjandet, 070 – 964 40 62
sonja.nettelbladt@cykelframjandet.se

Per Hasselberg, ordförande Cykelfrämjandet, 076 – 170 32 73, per.hasselberg@cykelframjandet.se
 
Pressbilder
Högupplösta pressbilder finns på cykelframjandet.se/press.

Dela!