Måttbandsaktivism och långsiktig cykelpolitik

TatjanaNyheter

Sven Hasselblad brinner för cykling och bra cykelinfrastruktur. För fem år sedan var han med och startade infrastrukturgruppen i Jönköping. Cykling tog ett snack med Sven om lokalt arbete för bättre cykellösningar.

Varför startade ni infrastrukturgruppen i Jönköping?
– Det började med att jag och några förre detta kollegor hittade Facebook-gruppen Cykelstaden Jönköping. Där lyftes många problem med cykelvägar och förslag på lösningar, men ingenting konkret gjordes. Vi kontaktade kommunen och började framföra cykellösningar, men insåg ganska snart att det krävs en förening för att kunna göra det. En Facebook-grupp räcker inte, även om den har 13 000 medlemmar. Så vi tog kontakt med några lokala föreningar. Till slut fick vi möjlighet att skapa en infrastrukturgrupp inom ramen för Cykelfrämjandet i Jönköping.

Vad gör infrastrukturgruppen?
– Vi har fokuserat på att skriva remissvar på kommunens detaljplaner. Jönköping växer så det knakar så det blir ett till två remissvar per månad. Cykelfrämjandet sitter även med i Jönköping kommuns cykelråd. Där presenterar tjänstemän och politiker olika cykelsatsningar och vi har möjlighet att komma med synpunkter så att de bygger vettiga cykelvägar.

Har du några exempel på där ni har lyckats påverka?
– Vi såg till att det byggdes en cykelväg till Torpaskolan på Södergatan. Kommunen hade bedömt att det var för smalt, men de hade inte varit på plats. Vi cyklade dit med måttband, kollade bredden och mätte till tomtgränserna och inte där häcken slutar. Det visade sig att det var tillräckligt brett för att få plats med en cykelbana. Vi har också sett att man blir bättre på att inkludera möjligheter för cykel i detaljplaner och att det görs restidsanalyser.

Vilka är utmaningarna med att jobba för bättre cykelvägar lokalt?
– Det är svårt att få reda på vad kommunen håller på med. Oftast är det först när grävmaskiner står på gatan som man vet att något är på gång. Sedan är det ett extremt långsiktigt jobb. Det dröjer flera år innan en detaljplan som vi lämnat remissvar på blir genomförd.

Har du några tips för att lyckas med lokalt infrastrukturarbete?
– Leta både i och utanför Cykelfrämjandet för att hitta likasinnade, som lokala Facebook-grupper för cykling. Välj sedan det område som ni själva tycker är roligast, exempelvis lobbying, vinterväghållning eller granskning av detaljplaner. Det är också bra att vända sig direkt till cykelintresserade personer på kommunen och fråga ”hur kan vi hjälpa er att göra ett bättre jobb”.

Dela!