FN antar resolution som lyfter cykling

TatjanaNyheter

Cykel som transportmedel är ett billigt, miljövänligt, hälsosamt och effektivt färdsätt.
Cykel som transportmedel är ett billigt, miljövänligt, hälsosamt och effektivt färdsätt.

FN har enhälligt antagit en resolution som välkomnar medlemsstaterna att integrera cykeln i transportssystem för att bidra till hållbarhet. Cykelfrämjandet välkomnar resolution. 

I mitten av mars antog FN:s medlemsländer enhälligt en resolution om att uppmuntra till cykling, som ett sätt att motverka klimatförändringen. Turkmenistan, som lade fram resolutionen, framhöll att ungefär 50 procent av jordens befolkning har tillgång till cykling och att mer än 1 miljard cyklar finns världen över idag.  Det icke-bindande lagförslaget uppmanar alla medlemsstater att integrera cykling i de allmänna transportslagen, både i städer och på landsbygd, och i utvecklings- som i industriländer. Cyklingens hälsofördelar, tillgänglighet och bidrag till färre utsläpp av växthusgaser lyftes fram.

Läs hela resolutionen här.

Dela!