Höga priser ger bränsle till en grön omställning

TatjanaNyheter

Cyklister i rusningstid
Photo by Gemma Evans on Unsplash

Cykelcentrum har sammanställt ett kort, faktabaserat material, om potentialen för cykelresor i Sverige. Syftet är att nyansera informationen om behovet av sänkt drivmedelsskatt och ersättning för bilägande.
– Ekonomin, miljön och hälsan vinner på att vi börjar cykla i större omfattning. Istället för att subventionera oljeberoendet kan vi låta höga bränslepriser bli drivmedlet till en hållbar omställning, säger Anna Niska, forskningsledare på VTI och föreståndare på Cykelcentrum.

Potentialen är stor för många fler att enkelt ställa om till cykling i vardagen. Drygt en tredjedel av alla bilresor i Sverige är kortare än 5 km. Mer än 45 procent av alla boende i Region Stockholm har 15 minuter eller mindre med cykel till arbetet. 70 procent har 30 minuter eller mindre. I Region Skåne kan 30 procent ta sig till jobbet på 15 minuter eller mindre och hälften på mindre än 30 minuter. I Västra Götaland är det 22 procent som kan ta sig till arbetet på 15 minuter eller kortare och 37 procent på 30 minuter. Allt enligt regionernas potentialstudier.* Dessa tre regioner motsvarar över hälften av Sveriges befolkning. Andra regioner visar upp lika stor eller större potential i sina studier.

Myndigheten Trafikanalys har även gjort beräkningar på andel av befolkningen som bor inom 1 000 meter fågelvägen från en livsmedelsbutik, en grundskola och en vårdcentral. Beräkningarna visar att 72 procent av befolkningen har tillgång till dagligvaruhandel inom 1 000 m, 70 procent har tillgång till livsmedelsbutik inom 1 000 m, 76 procent har tillgång till grundskola inom 1 000 m och 52 procent har tillgång till vårdcentral inom 1 000 m.

Enligt Trafikanalys så har 93 procent av befolkningen i Sverige mindre än 20 minuters väg med cykel till livsmedelsbutik, 96 procent har mindre än 20 minuter till grundskolan och 85 procent har mindre än 20 minuter till vårdcentral med cykel.

Detta innebär att många invånare i Sverige skulle kunna ställa bilen och använda hållbara färdsätt som att cykla eller gå. Det bidrar inte bara till minskade klimatgasutsläpp, utan även bättre hälsa genom fysisk aktivitet, minskat buller och luftföroreningar.

Utöver regionernas potentialstudier och Trafikanalys beräkningar visar också annan forskning på potentialen i att ersätta bilresor med cykel. Exempelvis har en studie, baserad på individuella startpunkter vid hemadressen och målpunkter vid arbetsplatsen, visat att omkring 111 000 personer som kör bil i Stockholm skulle kunna cykla till arbetet på under 15 minuter. Effekten skulle innebära minskad exponeringen för luftföroreningar och därmed spara 449 levnadsår per år i regionen.

– Ekonomin, miljön och hälsan vinner på att vi börjar cykla i större omfattning. Istället för att subventionera oljeberoendet kan vi låta höga bränslepriser bli drivmedel till en hållbar omställning, säger Anna Niska, forskningsledare på VTI och föreståndare på Cykelcentrum.

Texten är skriven av Cykelcentrum.

Dela!