Ny skattelättnad för cykelförmån blir av

CykelfrämjandetNyheter

Regeringen vill att cykelpendlingen ska öka. Det nya året inleds därför med en skattelättnad för förmån av att använda cykel som tillhandahålls av arbetsgivaren för privat bruk.

Den nya skattelättnaden för cykelförmån fäller från 1 januari 2022 och innebär att en cykelförmån ska tas upp till beskattning bara till den del värdet av förmånen överstiger 3 000 kronor per beskattningsår.

Skattelättnaden gäller vanliga trampcyklar och elcyklar, förutsatt att förmåns­erbjudandet riktar sig till hela den stadigvarande personalen på arbetsplatsen, det vill säga alla tillsvidareanställda.

Både cyklar som tillhandahålls under en längre sammanhängande period och cyklar som tillhandahålls mer sporadiskt, till exempel inom en cykelpool, omfattas av skattelättnaden.

Exempel ”vanlig” cykel (från Skatteverkets hemsida)

Anna får använda sin arbetsgivares cykel privat. Cykelns marknadsvärde är 5 000 kronor och den beräknas hålla i sex år. Arbetsgivaren betalar service och reparationer för 300 kronor under året.

Beräkning av förmånen:

Värdeminskning (5 000 kronor ÷ 6 år): 833 kronor
Tillbehör, service, reparationer: 300 kronor
Kapitalkostnad (5 000 x 1,23 procent): 61,50 kronor

Kapitalkostnaden beräknas till marknadsvärdet (inköpspriset) för en ny cykel x statslåneräntan vid utgången av november året före inkomståret, plus en procentenhet.

Statslåneräntan (30 november 2021) 0,23 + 1,0 = 1,23 procent.

Förmånsvärdet för ett helt år blir 1 194,50 kronor (833 + 300 + 61,50)

Eftersom förmånsvärdet är under 3 000 kronor behöver Anna inte betala skatt för förmånen.

Samma beräkning bör göras även om arbetsgivaren har leasat cykeln till en högre kostnad. Om viss service ingår i en fast leasingkostnad som arbetsgivaren betalar, ska motsvarande belopp läggas till vid beräkningen.

Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om cykelförmån.

Dela!