Cykelfrämjandets tidigare ordförande vill ta över som trafikborgarråd

CykelfrämjandetNyheter

Lars Strömgren
Lars Strömgren, tidigare ordförande för Cykelfrämjandet, siktar nu på att ta över som trafikborgarråd efter Daniel Helldén

Lars Strömgren, tidigare ordförande för Cykelfrämjandet, siktar på att ta över som trafikborgarråd i Stockholm efter Daniel Helldén. 
– Cykeln i sig är ointressant i stadsutvecklingen, utan det är vad cykeln kan möjliggöra för en stad som är det intressanta, säger Lars Strömgren i en intervju med Cykelfrämjandet. 

Du är intresserad av att ta över som trafikborgarråd i Stockholm efter Daniel Helldén. Berätta!
Daniel Helldén har varit trafikborgarråd i Stockholm i sju år. Han har lyckats bra med att utveckla Stockholm på ett sätt som utgår från platsen och människorna i staden, bland annat genom att frigöra ytor där folk kan vistas och förbättra framkomlighet för gång-, cykel- och busstrafik. Men efter sju år på posten kan han inte fortsätta enligt Miljöpartiets regler. Nu har jag fått äran att stå som toppkandidat till kommunfullmäktige för Miljöpartiet och jag vill gärna fortsätta att bidra till det arbetet Daniel har påbörjat.   

Vad tänker du kring att gå in i den kommunala politiken?
Jag har inte jobbat inom politiken tidigare. När jag var ordförande för Cykelfrämjandet jobbade jag specifikt med cykelfrågan och pratade med alla partier, så jag har varit väldigt nära politiken länge. Det här en ny och spännande fas. Och jag ser fördelar med just kommunpolitiken därför att man snabbt får kvitto på om det man gör funkar. 

Hur vill du att Stockholm ska utvecklas som cykelstad?
Den danske arkitekten Jan Gehl uttryckte det så tydligt: “En bra stad är som en bra fest, folk stannar längre än de hade tänkt för att de har så trevligt.” Idag är det färre saker som tvingar oss ut på stadens  gator. För att folk ska vilja vara ute i det offentliga rummet behöver vi skapa miljöer där folk trivs och känner sig trygga. Jag vill skapa en omedveten vilja hos stockholmaren att vistas mer i det offentliga rummet.

Transportsystemet är en viktig del av samhällsbyggandet. Hur vi kan transporterar oss påverkar samhällsplaneringen. Cykeln i sig är ointressant i stadsutvecklingen, utan det är vad cykeln kan möjliggöra för en stad som är det intressanta. 

Många städer begränsar motortrafik i centrum och underlättar för cykel- och gångtrafik. Vad ser du för möjligheter i Stockholm när det kommer till den typen av lösningar?
Jag skulle säga att detta inte är någon politiskt kontroversiell fråga. Vi kan inte bygga bort problemen med trängseln genom att bredda vägarna. Vi måste hitta alternativ till bilen och få dem som kan att välja andra transportmedel. En effektivisering av transporter kommer också att frigöra stora gröna områden i staden.

Utmaningen i Stockholm är att det är en gles region. Bilen är attraktiv om du bor långt ut. I Stockholm finns det också en väldigt tydlig uppdelning mellan ytter- och innerstan. Det klassiskt urbana stadslivet, med butiker, caféer och restauranger skulle kunna spridas ut till ytterområdena om man ökade trivseln och förbättrade möjligheterna för cykling.

Tillsammans med stockholmarna vill jag måla upp en bild av vilken stad vi ska ha. En kombination av cykel och kollektivtrafik är därför enda vägen framåt! 

Dela!