290 meter cykelbro över Klaraälven

TatjanaNyheter

Cykelbro Karlstads kommun. Foto: Skiss från WSP/Karlstads kommun

Den nästan 290 meter långa cykelbron över Klaraälven ska få fler att välja cykeln. Nu har Karlstad gjort klart med entreprenör med förväntar byggstart hösten 2022.

Cykelbron ska förbinda stadsdelarna Råstorp och Färjestad. Genom att göra cykelnätet genare och smidigare vill Karlstad kommun förenkla och främja det hållbara resandet. Ökad cykling minskar trängsel, buller och avgaser och ger positiva effekter för både miljön och folkhälsan.

Cykelbrons bredd varierar mellan 5,3 och 7,3 meter och brons högsta punkt ligger sex meter över Klaraälven. Bron ska ge ett luftigt intryck med sidoräcken av nät och en körbana av ihålig gallerduk. Syftet med gallerduken är att snö och regn inte hamnar på gång- och cykelbanan utan åker ner i älven. Tanken är att både mindre plogbil och ambulans ska kunna ta sig över. En del av mittbanan ska inte vara ihålig för att underlätta för hundar att ta sig över bron.

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft den 4 oktober 2017
  • Januari 2019 gav mark- och miljödomstolen tillstånd till brobyggnationen.
  • 2021 ansökte kommunen om mer stadsmiljöbidrag för byggnationen och beviljades upp till 35 miljoner.
  • Entreprenör antogs för bygget av bron.
  • Preliminär byggstart hösten 2022.

Läs mer på Karlstads kommun.

Dela!