COP26: 250 organisationer uppmanar till ökade globala cykelnivåer

CykelfrämjandetNyheter

Henk Swarttouw. Foto: ECF

Över 250 organisationer från hela världen har undertecknat ett öppet brev där regeringar uppmanas att öka de globala cykelnivåerna i syftet att nå klimatmålen snabbt och effektivt. Cykelfrämjandet är en av dessa organisationer.

ett öppet brev från Europeiska cyklistförbundet (ECF) och en global koalition av cykelfrämjande organisationer uppmanas regeringar och transportministrar som deltar i COP26 att vidta nödvändiga åtgärder för att avsevärt höja cykelnivåerna i de egna länderna. Dessutom uppmanas de samlade makthavarna att gemensamt sätta upp högre globala cykelnivåer.

Den stora transportdagen COP26 Transport Day den 10 november förväntas nästan uteslutande handla om elektrifiering av vägfordon. Den växande globala rörelsen för cykling kommer att sätta press på regeringar och transportministrar i syfte att lyfta cyklingen vid förhandlingar kopplade till transportsektorn.

Idag står transporter för 24 procent av de direkta CO₂-utsläppen från bränsleförbränning. Den stora majoriteten kommer från bilar. Med den accelererande globala temperaturökningen har mänskligheten inte tid att vänta i årtionden på att fossilbränslebilar helt fasas ut och ersätts av elfordon. Ska vi ha chansen att klara Parisavtalet måste utsläppen från transporter minska snabbt och radikalt. Regeringar världen över behöver därför investera i och främja cykling på olika sätt.

ECF och dess allierade menar att cykling är ett av mänsklighetens viktigaste pusselbitar i en omställning mot en koldioxidfri framtid. Cykling ger nollutsläpp, långtgående positiva samhällseffekter och förlitar sig på teknik som redan är allmänt tillgänglig. Dessutom ger cyklingen positiva effekter på folkhälsa.

Per Hasselberg, Cykelfrämjandets ordförande: ”För att minska våra fotavtryck borde bilen vara det första vi ersätter. Cykeln ger redan idag snabbare transporter i stadsmiljö, men har inte prioriterats i planeringen. Med enkla medel kan vi ställa om bilsamhället.”

Henk Swarttouw, ordförande för ECF och medlem i Cykelfrämjandet: ”Fler människor som cyklar kommer att minska våra transportutsläpp och hjälper till att rädda vår planet. Det kommer också att stimulera vår gröna ekonomiska återhämtning efter Covid-19 och avlasta våra överbelastade sjukvårdssystem. Att investera i cykling är en billig, lågteknologisk och no-brainer lösning. Det är vad varje förnuftig politisk ledare borde göra just nu.”

Läs det öppna brevet till regeringar på COP26: www.cop26cycling.com

Det Europeiska cyklistförbundet (ECF) består av mer än 60 medlemsorganisationer från över 40 länder och är därmed världens största och mest kända cyklistorganisation. ECF´s mål är att förbättra och öka cyklingen genom att påverka politiken och utnyttja kraften hos de europeiska cykelrörelserna.

Dela!