Irland investerar 10 procent av sin totala transportbudget på cykelinfrastruktur

TatjanaNyheter

Irland öronmärker 10 procent av sin totala transportbudget för cykelinfrastruktur. Ytterligare 10 procent investeras i gångtrafik.

Europeiska cyklistförbundet (ECF) har drivit kravet att 10 procent av den nationella statliga transportbudgeten ska gå till cykling. Irland blir först ut att infria detta cykelvänliga krav. De tre regeringspartierna har enats om att öronmärka 10 procent av den totala transportbudgeten för cykelprojekt och ytterligare 10 procent av den totala budgeten vigs för satsningar på gångtrafik.

Irlands investeringar i cykel- och gångtrafik kommer att fastställas till 20 procent av 2020 års budget, vilket motsvarar 360 miljoner euro per år. Detta kan jämföras med 2018-års investeringar på cykling som uppgick till 12,64 miljoner euro, vilket var mindre än 2 procent av dåvarande transportbudgeten.

LÄS MER
Ireland will invest 10 % of the total transport capital budget on cycling

 

Dela!