Uppsala är bästa cykelfrämjarkommun för fjärde året i rad!

Marielle ArandaNyheter

57 kommuner har deltagit i årets Kommunvelometer. Fotograf: Christopher Lanaway

Uppsala är för fjärde året i rad bäst i Sverige när Cykelfrämjandet jämför kommunernas insatser för ökad cykling. Bland mellanstora kommuner vinner Luleå medan Danderyd är bäst bland små kommuner. De 57 deltagande kommunerna lägger i snitt 277 kronor per invånare i cykelinfrastruktur.

– En tydlig slutsats av undersökningen är att många kommuner behöver investera mer i cykelinfrastruktur, där finns mycket kvar att göra. Samtidigt är det positivt att allt fler kommuner väljer att få svart på vitt hur bra deras insatser för ökad cykling står sig mot andra kommuner, säger Isabella Thöger, verksamhetschef på Cykelfrämjandet.

För fjärde året i rad är Uppsala Sveriges bästa cykelfrämjarkommun. På andra plats kommer Lund och tredjeplatsen går till Helsingborg. Bäst i storleksklassen mellanstora kommuner är Luleå och bland de små vinner Danderyd. De deltagande 57 kommunerna investerade sammanlagt knappt 1 miljard kronor under 2020 i ny cykelinfrastruktur och ytterligare 340 miljoner kronor i drift och underhåll, vilket sammanlagt motsvarar i snitt 277 kronor per invånare.

Det var tolfte året som Kommunvelometern genomfördes. I undersökningen mäter och poängsätter Cykelfrämjandet hur kommunerna arbetar med bland annat cykelinfrastruktur och cykelpolitik för att öka cyklingen.

– Pandemiåret 2020 visade på ett kraftigt ökat cyklande runtom i landet. För att säkra att den ökade cyklingen håller i sig är det viktigt att kommunerna nu satsar på att underlätta för fler att välja cykeln genom att bygga ut och förbättra cykelinfrastrukturen. De största vinnarna av det är invånarna, vår miljö och folkhälsan, säger Isabella Thöger

Runt om i Europa har flera städer genomfört både tillfälliga och permanenta insatser för att få fler att cykla som en respons på pandemin. De extra satsningarna motsvarar sammanlagt 1,7 miljarder euro, motsvarande 17 miljarder kronor, som går till åtgärder för att uppmuntra invånare att välja cykeln, enligt European Cyclists’ Federation. Lite mer än en fjärdedel av kommunerna i Kommunvelometern har angett att de genomfört särskilda åtgärder med koppling till cykling på grund av pandemin.

VINNARE 2021

Alla kommuner
1. Uppsala
2. Lund
3. Helsingborg

Stora kommuner (över 100 000 invånare)
1. Uppsala
2. Lund
3. Helsingborg

Mellanstora kommuner (50 000 till 100 000 invånare)
1. Luleå
2. Karlstad
3. Järfälla

Små kommuner (färre än 50 000 invånare)
1. Danderyd
2. Ystad
3. Enköping

FAKTA

Cykelinfrastrukturinvesteringar, inklusive drift och underhåll, 2020
– Genomsnitt alla kommuner i Kommunvelometern: 277 kronor per invånare
– Genomsnitt stora kommuner: 335 kronor per invånare
– Genomsnitt mellanstora kommuner: 270 kronor per invånare
– Genomsnitt små kommuner: 259 kronor per invånare

Hela Kommunvelometern med fördjupade kommunrapporter finns här

Om Kommunvelometern
Kommunvelometern är en undersökning som mäter och jämför kommunernas insatser för cykling. Syftet med studien är att kunna jämföra nuläget i en kommun gentemot andra kommuner, se förändringar över tid samt att belysa områden där det finns potential för förbättringar. Undersökningen bygger på självrapportering från kommuner av kontrollerbara uppgifter med totalt 90 möjliga poäng. Kommunvelometern genomförs årligen sedan 2010.

För ytterligare information
Emilia Sternberg, projektledare Kommunvelometern Cykelfrämjandet                                                                         
073-078 0835, emilia.sternberg@cykelframjandet.se

Isabella Thöger, verksamhetschef Cykelfrämjandet                                                                                                      070-836 1449, isabella.thoger@cykelframjandet.se

Pressbilder
Högupplösta pressbilder finns här 

Dela!