Marielle ArandaNyheter

Bild1: Anton Nordvall, Bild2: Gustaf Holmström – vinnarna av årets uppsatsstipendium på 10 000 kr

LTH-studententerna Gustaf Holmström och Anton Nordvall tilldelas Cykelfrämjandets uppsatsstipendium på 10 000 kronor för sin masteruppsats om krav för anläggningsmaterial för cykelvägar.

Cykelfrämjandets uppsatsstipendium går i år till Gustaf Holmström och Anton Nordvall från Lunds Tekniska Högskola för masteruppsatsen Cykelvägar anlagda på befintlig jord som undersöker kraven för anläggningsmaterial i byggnation av cykelvägar. Uppsatsen har utsetts som vinnare av Cykelfrämjandets expertjury för dess ambitiösa metod och kunskapsbidrag till en mer kostnads- och miljöeffektiv produktion av cykelinfrastruktur i Sverige.

Så här löd juryns motivering:

” Gustaf Holmström och Anton Nordvall har i Mastersuppsatsen Cykelvägar anlagda på befintlig jord tagit sig an uppgiften att undersöka kraven för anläggningsmaterial i byggnation av cykelvägar. Med en kreativ och ambitiös metod har författarna undersökt frågan från flera infallsvinklar i detta omfattningsrika arbete. Uppsatsen tar sig an ett sällan studerat område och ger därmed ett betydelsefullt empiriskt kunskapsbidrag till en mer kostnads- och miljöeffektiv produktion av cykelinfrastruktur och därmed utbyggnaden av säkra och framkomliga cykelvägar i Sverige. Med hög originalitet och ett metodiskt arbetssätt tar uppsatsen fram relevanta slutsatser och rekommendationer som kan användas vid utveckling och planering av ny cykelinfrastruktur.”

För att med hög akademisk kvalité utforskat ett viktigt ämne för frågan om ökad, attraktiv och säker cykling tilldelas Cykelfrämjandets uppsatsstipendium för uppsatser examinerade under 2020 Gustaf Holmström och Anton Nordvall – Civilingenjörer i väg och vattenbyggnad, Institutionen för Teknik och Samhälle, Lunds Tekniska Högskola.

Stort tack till årets expertjury som bestod av: Ulf Eriksson (Region Stockholm), Charlotte Hagström (Lunds Universitet och Cykelfrämjandets Riksstyrelse), Anna Niska (VTI), Björn Sax Kaijser (Sweco), Henric Storswedh (Trafikverket) och Niklas Wennberg (Täby kommun).

Här hittar du uppsatsen Cykelvägar anlagda på befintlig jord av Gustaf Holmström och Anton Nordvall

Läs mer om kriterierna för Cykelfrämjandets uppsatsstipendium och hur du nominerar en uppsats. 

Dela!