Valberedningens förslag till kongressen 24 oktober

CykelfrämjandetNyheter

Valberedningens förslag till  Cykelfrämjandets kongress 24 okt 2020.

Förslag på antal ledamöter i styrelsen: 11

Mer info om respektive styrelseledamöter finns i denna PDF.

Ordförande

Jöran Fagerlund, väljs på ett år till nästa kongress

Styrelse

  • Rune Karlberg, omval på två år
  • Jakob Hammarbäck, omval på två år
  • Tobias Adolfsson, omval på två år
  • Mariam Al-Sabty, omval på två år
  • Kristina Glitterstam, omval på ett år
  • Allan Hedlund, omval på ett år

Sitter kvar ett år till på sina mandat:

  • Kent Larsson
  • Lina Jönsson
  • Sandra Viktor
  • Lotta (Charlotte) Hagström

Revisorer

Crister Melander
+46 70 688 7304
[email protected]
Ställer inte upp för 2020

Peppe Hämeenniemi 
070-369 58 37
[email protected]
Ställer inte upp för 2020

Marja Hillerström
Suppleant
073-972 44 94
[email protected]

Föreningsrevisorer vakanta
Förslag från valberedningen att anlita en auktoriserad revisor.

Revisorssuppleanter
Mirja Hillerström, omval på ett år

Valberedning

Ställer sig till förfogande för omval på ett år:

Eva-Lind Båth
Sammankallande
Stockholm 076-816 55 29
[email protected]

Bodil Sonesson
Malmö 070-631 99 66
[email protected]

Magnus Persson
Solna 0736 224758
[email protected]

Dela!