Årsmötet framflyttat – nytt datum: 24 oktober

CykelfrämjandetNyheter

I samband med årsmötet som är planerat till den 24 oktober avgår ordförande Lars Strömgren och ny ordförande liksom riksstyrelse kommer att väljas.

Lars Strömgren, som har suttit på ordförandeposten sedan 2014, kommer att fortsätta driva frågan om hållbara transporter men från och med efter sommaren som vd för föreningen Samhällsbyggarna.

Vill du nominera en kandidat till ordförandeposten eller riksstyrelsen är du välkommen att höra av dig till valberedningen: valberedning@cykelframjandet.se.

I valberedningen sitter:

Eva Lind-Båth (Stockholm)
0768 16 55 29
eva.lind-bath@telia.com

Bodil Sonesson (Malmö)
0706 31 99 66
bsonesson@hotmail.com

Magnus Persson (Solna)
0736 22 47 58
magnus.persson@alumni.chalmers.se

Motioner
Har du ett förslag till beslut som du vill ska tas upp på årsmötet? Skicka in en motion! Motionerna skickas med e-post till riksstyrelsen senast torsdagen den 30 juli: styrelsen@cykelframjandet.se.

Dela!