Cykelfrämjandet ska hjälpa barn med NPF

Hans StoopsNyheter

Hallå där Stefan Lönngren, ansvarig för Cykelfrämjandets nya projekt som riktar sig till barn och unga med ADHD och autism.

Berätta om projektet!

– Det handlar om att låta dessa barn och unga prova på att cykla mountainbike, eller stigcykling som
vi kallar det, i skogen. Förhoppningen är att de ska tycka att det är så kul att de fortsätter regelbundet på egen hand eller i grupper runt om i landet. Här nns nämligen stora hälsovinster att göra. Inspira­ tion kommer från liknande projekt och forskning i Skottland och USA.

Berätta om målgruppen och hur (stig)cykling kan hjälpa dem!

– Projektet heter Stigcykling för barn och unga med NPF. NPF är neuropsykiatriska funktionsnedsätt­ ningar där bland annat ADHD och autismspek­ trumtillstånd ingår. Diagnoserna är närbesläktade och det nns forskning som visar på häpnadsväck­ ande e ekter för målgruppen. Det gäller fysisk aktivitet i allmänhet men cykling i skog i synner­ het. Det kan göra både skolan och livet lättare att klara av. Den som är intresserad får gärna läsa mer på vår Facebooksida.

Vad är nästa steg i projektet?

– Vi inhämtar löpande expertkunskaper om mål­ gruppen för att kunna sätta ihop bästa möjliga upplägg. I sommar och höst kommer vi att köra de första testtillfällena och med instruktörer och lånecyklar. I förlängningen behövs sedan lokalt ideellt engagemang för att skapa grupper som rullar vidare i skogen. Eller individer för den delen. Den som vill bli involverad är varmt välkommen att höra av sig.

Dela!