”Nu måste Bohuslän satsa på sina cykelleder”

CykelfrämjandetCykelturism, Nyheter

Dens svenska delen av Pilgrimsleden går mellan Strömstad och Göteborg. Men cykelleden är eftersatt och har mycket övrigt att önska för att komma upp i Europanivå. Foto: Mikael Stenberg

Cykelturismen är på uppgång och mitt igenom Bohuslän går Pilgrimsleden som förbinder Norge och Spanien. Men den svenska delen av leden, som sträcker sig från Strömstad till Göteborg, är eftersatt. Tisdag den 3 september höll Cykelfrämjandet en pressträff om detta.
– Det känns hoppfullt att Bohusläns kommuner har fått upp ögonen för behovet av bra cykelleder, säger Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren.

Under tisdagen var Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren och hans kollega Hans Stoops, projektledare för cykelturism inom Cykelfrämjandet, i Strömstad för att prata om Pilgrimsleden – en cykelled som sträcker sig tvärs igenom Europa.
– Det här en cykelled med fantastisk potential bland annat när det kommer till besöksnäring. Men regionen och kommunerna i Bohuslän måste satsa för att göra även den svenska delen av leden attraktiv och komma upp till Europastandard. Det gäller bland annat att få till bättre skyltning, säger Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren.

Viktigt med samverkan mellan olilka aktörer

Cykelfrämjandet uppmanar nu regionens olika aktörer att satsa och låta sig inspireras av liknande initiativ i landet såsom satsningarna på Kattegattleden, Sydkustleden och Sydostleden – investeringar som har gett upphov till ett enormt uppsving för svensk cykelturism. För att få till detta krävs en koordinerad samverkan mellan olika aktörer.
– För att cykelturismen ska bli attraktiv är det nödvändigt att olika aktörer samverkar. Det gäller både kommuner, staten, ideella sektorn och näringslivet. Det känns hoppfullt att Bohusläns kommuner har fått upp ögonen för behovet av attraktiva leder – nu krävs det investeringar och engagemang.

Cykelfrämjandet efterlyser följande satsningar för Pilgrimsleden:

Infrastruktur – skapa en kontinuerlig och trygg cykelinfrastruktur från norska gränsen till Göteborg. I nuläget finns det ingen kontinuitet i cykelinfrastrukturen och cykelbanan försvinner exempelvis återkommande ut i landsvägen.

Skyltning – det saknas bra skyltning vilket gör det i princip omöjligt att navigera för den som inte har GPS.

Anpassade boenden och restauranger – boenden och restauranger längs vägen behöver kunna erbjuda cykelparkeringar, reparationsmöjligheter samt tvätt- och torkmöjligheter.

Om Pilgrimsleden

  • Pilgrimsleden, eller EuroVelo 3 som den också kallas, sträcker sig från Trondheim i Norge till Santiago de Cmpostella i Spanien.
  • Den svenska delen av leden sträcker sig från Svinesund till Göteborg.
  • Går genom 7 länder.
  • Leden är totalt 5 100 kilometer lång.

Om EuroVelo

  • EuroVelo är ett europeiskt nätverk som utgörs av 16 långdistansrutter som enar och förbinder de olika delarna av kontinenten. Rutterna kan användas av såväl cykelturister som lokalbefolkning.
  • Utöver Pilgrimsleden/Eurovelo 3 går även tre andra EuroVeloleder genom Sverige. Kattegattleden, Sydkustleden och Sydostleden utgör delar av dessa tre leder.

Dela!