Region Gävleborg och Biketo prisas för innovation för vintercyklister

CykelfrämjandetNyheter

Med sin vintercykelsatsning blir Region Gävleborg och Biketo vinnare av årets upplaga av innovationstävlingen Cykel Plus Minus. Cykelreparationsföretaget Pedal Republic får ett  hedersutnämnande för årets idé.

Att få fler bilpendlare att låta bilen stå och i stället ta cykeln till jobbet samt att påverka snöröjningen genom att studera cyklisternas framkomlighet. Så kan syftet med Region Gävleborgs vinnande bidrag sammanfattas. För att kunna studera och kartlägga cyklisternas rutter och framkomlighet har de samarbetat med den digitala plattformen Biketo för att via en app samla in information och kunskapsunderlag. Genom appen kunde de deltagande cyklisterna också betygsätta framkomlighet och snöröjning.

Cykeldata gör nytta
Projektet är ett gott exempel på hur man genom att ta hjälp av cyklister kan samla in data som är användbar i samhällsplaneringen. Förbättrad drift och underhåll har också hög relevans för ökad året runt-cykling.

– Det är kul att se att intresset kring vintercykling ökar. Cyklingen har enorma samhällsnyttor men för att de ska frigöras krävs att det är attraktivt att cykla året runt, säger Emil Törnsten, projektledare för Cykel Plus Minus, som för andra året anordnar denna innovationstävling.

Hedersutnämnande för årets idé går till Pedal Republic som med sin lättillgängliga mobila cykelservice har potential att vara en grogrund för att göra fler trasiga eller av annat skäl övergivna cyklar brukbara.

Martin Bergman (Pedal Republic) tar emot utmärkelsen för årets idé. Foto: Hans Stoops/Cykelfrämjandet

Jury

  • Lena Furuhovde, Bjerking
  • Svante Berg, Movea
  • Anna Niska, VTI
  • Erik Stigell, Trivector
  • Charlotta Johansson, LTU
  • Lars Strömgren, Cykelfrämjandet

Motiveringar

Årets vintercyklingsinnovation: Region Gävleborg och Biketo (Tap Away AB)
Region Gävleborg och regionens kommuner har sedan år 2010 uppmuntrat gävleborgarna till aktiv mobilitet under årets kalla månader genom att ett antal personer har fått utmana sina föreställningar och prova på vintercykling. Inför 2018-2019 har regionen samarbetat med Biketo för att via en app samla in kunskapsunderlag till snöröjningen om cyklade sträckor och betyg på snöröjning. Projektet visar hur man kan skapa ökat utbyte och använda cyklisters erfarenheter för att på ett konstruktivt sätt samla in data som är behjälplig i samhällsplaneringen. Förbättrad drift och underhåll har hög relevans för ökad året runt-cykling och Gävleborg pekar ut en riktning för hur regioner kan arbeta för aktivt resande.

Hedersomnämnande årets idé: Pedal Republic
Marknaden för service av cyklar har länge legat efter den för andra fordon. Ett sannolikt stort hinder mot ökad cykling är obrukbara cyklar. En tröskel är att många behöver förflytta cykeln till en reparatör för att få den lagad. Ett annat problem kan vara att cykeln går sönder på vägen, vilket kan vara särskilt obekvämt vintertid. Pedal Republics idé om en lättillgänglig mobil cykelservice har potentialen att lösa dessa problem i större orter och skapa arbetstillfällen. Juryn hoppas att konceptet kan vara en grogrund för att göra fler cyklar brukbara och få större användning under hela året.

Bild överst: Christine Sisell (Region Gävleborg) och Andriy Zhukov (Biketo) tar emot utmärkelsen för årets vintercyklingsinnovation från projektledare Emil Törnsten (Cykelfrämjandet). Foto: Hans Stoops/Cykelfrämjandet

Dela!