Cykelvänlig arbetsplats – nu även i Stockholm

CykelfrämjandetCykelvänlig arbetsplats, Nyheter

För att uppmuntra och stötta arbetsplatser att underlätta för sina medarbetare att cykla till och från jobbet startar Stockholms stad och Cykelfrämjandet projektet Cykelvänligast i Stockholm. Alla arbetsplatser i Stockholm är välkomna att anmäla sig och deltagandet är kostnadsfritt.

Ambitionen med projektet är att öka andelen aktiva transporter till arbetet i Stockholm och samtidigt bidra till en förbättrad folkhälsa. Målet är att rekrytera minst 100 företag som medlemmar i Cykelvänligast i Stockholm och att andelen cykelpendlare ska öka med minst fem procent bland de anställda i de medverkande företagen. Medlemsföretagen får tillgång till ett verktyg som hjälper dem utveckla och utvärdera sitt arbete mot att bli en cykelvänligare arbetsplats.

– Det finns många fördelar med att uppmuntra och stötta sina medarbetare att cykla, säger Viktor Nordahl Bäcklund, projektledare för Cykelvänligast i Stockholm. Du får friskare medarbetare som presterar bättre och profilerar dig som en modern och attraktiv arbetsgivare samtidigt som du bidrar till bättre framkomlighet och renare luft i Stockholms stad.

Olika kriterier
För att kunna mäta hur cykelvänlig en arbetsplats är finns 47 kriterier fördelade över fem nivåer, från en till fem stjärnor. Arbetsplatsen ska uppfylla sex kriterier i varje nivå för att kunna gå vidare till nästa. Ju fler stjärnor desto cykelvänligare arbetsplats.

– Cykelvänliga arbetsplatser finns redan runt om i Sverige, inte minst i Uppsala kommun som är en av våra förebilder för projektet. Med Cykelvänligast i Stockholm vill vi utveckla konceptet och hjälpa företag etablerade i huvudstaden att arbeta för cykling.

Läs mer om Cykelvänligast i Stockholm.

Bor du inte i Stockholmstrakten? Här finns motsvarande initiativ

Dela!