70% av stockholmarna kan cykla till jobbet på under 30 minuter

Lars StrömgrenNyheter

Bengt Thurn

Det finns stor potential att öka cyklandet i länet, visar en ny studie. Region Stockholms cykelkansli har analyserat optimala färdvägar och hur lång tid det tar från bostad till arbete beroende på var man bor i Stockholms län.

Studien genomfördes under hösten och vintern 2018/2019 och resvägen för samtliga arbetande stockholmare har analyserats.

– Att hela 70 procent kan cykla till jobbet på under 30 minuter visar att det går att göra stora vinster för samhället utan att individen förlorar i tid. Om fler än idag tar cykeln till jobbet så kan vi förbättra både hälsa och miljö, säger Ulf Eriksson, cykelsamordnare på det regionala cykelkansliet.

Externa länkar

Här kan du ta del av hela studien

Dela!