Riksdagens cykelnätverk: Kan Tyskland visa vägen?

CykelfrämjandetNyheter

Det är sedan gammalt att Danmark och Nederländerna är bäst i klassen när det kommer till cykling. Men nu börjar det också hända saker i Tyskland. Kanske är det Tyskland vi ska ta efter för att få till en ny modern väglagstifning som är anpassad för människan – inte bilen.

Tyskland har haft samma problem som Sverige, med en begränsande lagstiftning för byggande av cykelvägar skilda från ”bilväg”/allmän väg. Men där har man insatt att cyklingen inte enbart är en lokal angelägenhet och att ökad cykling kan avlasta det statliga vägnätet. Därför har de tagit fram friliggande snabbcykelvägar som ett nytt inslag i lagstiftningen.

– Det vittnar om en insikt om vilken roll cykeln kan spela för minskade utsläpp och bättre framkomlighet som svenska politiker ännu saknar. Samtidigt visar Tyskland hur enkelt det kan vara att modernisera gammal lagstiftning som främst utgått ifrån bilens behov, sa Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren när han medverkade vid riksdagens cykelnätverksträff den 10 april tillsammans med politiker och planerare från hela landet.

Han framhöll att Tyskland har satt ett nationellt mål att cyklingen ska öka från 10 till 25 procent till år 2030 och satsar 200 miljoner euro på cykling under 2019.

Sverige då? Staten har genom Trafikverket en viktig roll för att skapa förutsättningar för aktivt resande i hela landet.

När får vi se en modern lagstiftning anpassad för människan – inte bilen?

Dela!