Elcykelpremien slopas – vad får vi i stället?

CykelfrämjandetNyheter

Foto: Most Photos

Elcykelpremien blev ett slagträ i valkampanjen inför riksdagsvalet och kom sedan att slopas. Detta trots att 100 000 svenskar 2018 valde att skaffa elcykel och att nio av tio av dem utnyttjade bidraget. Men vad vill politikerna erbjuda i stället?

Elcykelpremien blev något av en succé – 103 000 elcyklar såldes 2018, att jäm­föra med 67 500 året innan. Trots det framhöll majoriteten av politikerna under valkampanjen andra åtgärder som mer effektiva när det kommer till att skapa förutsättningar som får fler att välja cykeln som transportmedel. I januari kom sedan utkastet till sakpo­litisk överenskommelse mellan S, C, L och MP.

I en av punkterna, punkt 36: om barnvänliga och hållbara städer, kunde vi läsa att ”andelen som reser med cykel ska öka” och att ”skattereg­ler ska underlätta för cykelpendling.” Fina ord – men hur ska de omsättas till praktik och handling?

– Nu är det upp till bevis, vad vill politikerna egentligen? Kommer de kunna ge oss en modern och progres­siv cykelpolitik eller är punkt 36 bara tomma ord? Det är galenskap att en arbetsgivare ska kunna köpa gymkort skattefritt till sina anställda men vill man köpa en cykel för arbetspendling är det helt andra regler som gäller, säger Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren.

När elcykelpremien lanserades var den baserad på ett förslag från Cykelfrämjandet. Nu hoppas vi att politikerna uppmärksammar våra nya förslag för öka andelen resor gjorda med cykel.

Dela!