Cykla i P1 är tillbaka med ny säsong

CykelfrämjandetNyheter

Cykelns roll på den nya arbetsmark­naden, att cyklister utpekas som trafikfarliga och hur man bygger barnvänlig infrastruktur som främ­jar cyklandet hos en generation där stillasittandet blir ett allt större pro­blem – det är några av de teman som kommer belysas i årets säsong.

Bakom programmet ligger report­rarna Hanna Mi Jakobson (tillika f.d. chefredaktör för Cykelfrämjandets medlemstidning Cykling) och Oskar Lodin. De belyser trender, fördjupar och problematiserar cyklis­men – som både engagerar, berör och ibland upprör. Cykla i P1 sänds med fyra avsnitt i sommar.

Lyssna på tidigare säsonger här.

Dela!