Gotlandskretsen Utfärdsprogram år 2023

GotlandskretsenGotlandskretsen

Vi cyklar 3-4 mil och rastar ca 2 gånger. Medtag fika.

Avgift 50 kr/tur för icke medlemmar.

För medlemskap: cykelframjandet.se/bli-medlem

Ordinarie 295kr/år, ungdom 100kr/år, 395kr/år(för alla personer som bor på samma adress)

 

22 april – ”Hitta Ut”

Start: Vattentornet Visby  kl. 10.00

Info: Ann-Marie Larsson 076-2131232, Berit Holmström 070-4182095

Tina 070-692 78 60, Ingvar 070-669 12 44

 

6 maj – ”Sött och salt i socknar 3”

Start: Ala k:a kl. 10.00

Info: Lars Lindman 076-141 28 78, Sören Grytting 076-767 96 76

 

20 maj – ”Hejnum by bike”

Start: Hejnum k:a kl. 10.00

Info: Tina 070-692 78 60, Ingvar 070-669 12 44

 

3 juni – ”Klintekusten runt”

Start: Klinte k:a kl. 10.00

Info: Bosse Ekman 070-827 75 52, Karl Hallbom 076-583 84 99

 

17 juni – ”Linde med omnejd”

Start: Linde k:a kl. 10.00

Info: Anneli Wickman 070-512 87 94

 

1 juli – ”En LANG tur kring Visby”

Start:  Vattentornet Visby kl. 10.00 

Info: Sören 076-767 96 76, Ann-Marie Larsson 076-2131232

 

15 juli – ”Rolig rutt i Rute”

Start: Rute k:a kl. 10.00

Info: Sören 076-767 96 76, Lars 076-141 28 78

 

29 juli – ”Västertur är bästetur”

Start: Eskelhem k:a kl. 10.00

Info: Sören 076-767 96 76, Lars 076-141 28 78

 

12 augusti – ”Beowulf i Burs”

Start: Burs k:a kl. 10.00

Info: Karl Hallbom 076-583 84 99, Anders Furucrona 070-778 09 29

 

26 augusti – ”Ronerunda”

Start: Rone k:a kl. 10.00

Info: Leena Abdersson 073-807 04 25/Elisabeth Ekman 076-806 68 42

 

 9 september – ”Grillat i Visby”

Start: Vattentornet Visby kl. 10.00

Info: Lars 076-141 28 78/Sören 076-767 96 76

 

 

Dela!