Underlätta cykling under pandemin!

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Uppdaterat 17 maj

Pandemin är ett tillfälle att testa nya lösningar för cykeltrafiken i Göteborg, och staden har beslutat att införa tillfälliga cykelkörfält i gatan. Cykelfrämjandet applåderar detta och föreslår åtgärder som skulle kunna göras enkelt. Blir det fel kan man ändra tillbaka. På vissa ställen föreslår vi utökade ytor för butiker och gående. Ökat utrymme för gående är bra för cyklister eftersom det innebär färre gående i cykelbanan. En del förslag innebär minskad yta för biltrafik, andra inte.

Förslag som inte påverkar biltrafiken

Göteborgsvarvet
Tillfälliga markeringar i gatan under Göteborgsvarvet. Foto: CC Ulrika på Flickr.

Koncept för sammanhängande cykelstråk
Trivectors koncept för sammanhängade cykelstråk. Klicka på bilden för att se Trivectors film på Youtube

Välj ut ett fåtal cykelstråk som får tydligare skyltning och egen identitet i form av nummer, färg eller namn. Syftet är att leda ovana cyklister rätt över längre avstånd. Supercykelstier i Köpenhamn och Cycle Superhighways i London är bra förebilder. Även Göteborgsvarvets blåa vägvisning är en bra förebild som kan genomföras snabbt. Med vägmarkeringar i asfalten inför korsningarna informeras ovana cyklister om bästa vägen mellan exempelvis Gamlestan och Frölunda eller Hjalmar Brantingsplatsen och Mölndal. Även sådana lite längre sträckor går ofta lika fort att cykla som att åka kollektivt, dörr till dörr.

Svängfest på Säveåns strandväg
Svängfest på Säveåns Strandväg
På Säveåns Strandväg, kopplingen Gamlestadsvägen-Artilerigatan, går cykelbanan i en svängfest, zick-zack med dålig plats för gående. Svängfesten bör rätas ut. Klicka på bilden för att se gatan på Google Streetview.

Svängfest på Textilgatan
Svängfest på Textilgatan
Textilgatan-Gamlestadsvägen är en viktig länk mellan Gamlestan och Marieholmsbron. Där finns en bred gata med delvis dåligt målade cykelfält som går i svängfest. Svängfesten bör rätas ut. Klicka på bilden för att se gatan på Google Streetview.

J Sigfrid Edströms gata
Här blev trafiknämndens ledamot Daniel Bernmar påkörd våren 2020. Flytta ut cykelbanan till andra sidan spåren för att förbättra sikten och samspelet. Bredda trottoaren och sätt upp stånd för handel.

Gör grön våg i trafikljusen för cyklister, särskilt Alléstråket.

Förslag som kräver att ytor tas från biltrafiken

Förbi Göteborgs Centralstation
Åkareplatsen-Göta Älvbron, förbi Centralstation.
Idag finns en smal cykelbana som går på trottoaren förbi gamla centralstationshuset. Ta därför ett körfält från motortrafiken och gör en cykelbana förbi stationen. Det skulle underlätta för såväl cyklister som gående.

Hjalmar Brantingsgatan
Möjlig ny cykelbana längs Hjalmar Brantingsgatan
Möjlig ny cykelbana på Hjalmar Brantingsgatans södra sida. Klicka för större
På Hjalmar Brantingsgatan mellan Wieselgrensplatsen och Vågmästareplatsen föreslår vi att ta ett av körfälten i östergående riktning och göra till dubbelriktad cykelbana. Det bör gå att göra utan att ta yta från bilismen i korsningarna, som är dimensionerande för kapaciteten. Även i västergående riktning kan en cykelbana anläggas på dagens högra körfält.

Södra vägen
På Södra vägen föreslår vi att leda cyklister ut på asfalten istället för grusbanan vid Heden.

Tillfällig cykelbana på Götaälvbron
Tillfällig cykelbana på Götaälvbron. Foto John Slinning Jannesson

Älvsborgsbron
Ta ett av de sex körfälten för motortrafik och gör om till cykelbana efter modell från Götaälvbron. Ett av körfälten kan göras reversibelt, vilket skulle bibehålla tre körfält för motortrafik under rusningstid i den mest trafikerade riktningen. Läs våra inlägg om Älvsborgsbron här

Slussgatan/Slussbron/Trädgårdsföreningen:
Ta bort bilparkering och gör cykelbana. Bredda trottoaren.

Aschebergsgatan
Här finns fyra bredder för bilar, två för parkering och två för körbana, men ingen cykelbana och tidvis trångt för gående. Omdisponera yta från biltrafiken till gång och cykel.

Vasagatan
Ta bort gatuparkering och bredda trottoarerna. Låt butikerna ha stånd på trottoaren. Cykelbanan bör gå kvar mellan träden och kan eventuellt breddas om gångtrafiken flyttas till breddade trottoarer.

Mölndalsvägen mellan Skårs Led och Krokslätts parkgata
Ta en bilfil och bredda cykelbanan, som är trång och gränsar till Mölndalsån.

Linnégatan
Gör om cykelbanorna till trottoar. Stäng av gatan för genomgående biltrafik och låt cyklister cykla på körbanan.

Norra Gubberogatan
På den norra/övre delen av gatan är trottoaren och cykelbanan för smal. Ta bort gatuparkering eller smalna av körfälten och bredda gångbanan intill trappuppgångarna. Se Norra Gubberogatan på Google Streetview

Engelbrektsgatan
En bred gata där det bör få plats en cykelbana.

Götabergsgatan
Ta bort gatuparkering, gör gatan enkelriktad, eller smalna av för bilister. Låt butikerna ha stånd på trottoaren.

Kungstorget:
Mer yta för handel och mindre för bilar.

Dela!