Länka ihop cykelbanorna!

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Andel som saknar sammanhängande cykelbana till centrum
Andel av befolkningen som saknar sammanhängande cykelbana till centrum. Klicka för större

I nordöstra och sydvästra Göteborg saknar de flesta en sammanhängande cykelbana till de centrala delarna av staden. Det framgår av en akademisk uppsats av vår medlem John Slinning Jannesson.

De avbrutna cykelbanorna gör det svårt att veta hur man ska ta sig fram på cykel. Idag utgörs cirka 15 mil av cykelvägnätet i Göteborg av blandtrafikgator. Sådana gator passar i sig utmärkt till cykling, om de är säkrade med exempelvis förbjuden genomfart för motortrafik. Men de hänger inte ihop och kan vara svåra att hitta utan lokalkännedom. Dagens befintliga blåa cykelvägvisning är bra men något ineffektiv om man önskar cykla en längre sträcka. Skyltarna sitter högt upp, utanför cyklistens naturliga fokus, vilket gör att man måste stanna ofta för att läsa och följa skyltningen.

Tydlig skyltning på cykelsupersti i Köpenhamn
Vägmarkering i cykelbanan inför korsning visar vägen på supercykelsti i Köpenhamn. Klicka för större

Genom att bygga felande länkar kan cykelvägnätet bli mer sammanhängande och orienterbart, även på längre sträckor. Ett fåtal rutter skulle kunna pekas ut med särskild, tydligare skyltning med förebild från Köpenhamns Supercykelstier och Londons Cycle Superhighways. På en sådan rutt skulle vägmarkeringar på asfalten strax före korsningen kunna informera var rutten går. Cyklisten får då ett bättre flyt genom att redan inför korsningarna få veta vilken väg som leder från centrum till exempelvis Västra Frölunda eller Angered. Rutterna skulle kunna pekas ut med namn, nummer eller färg, ungefär som spårvagnslinjer eller motorvägar.

I Göteborgs Cykelprogram har ett glest nät av pendlingscykelbanor pekats ut, som på sikt ska byggas om för högre framkomlighet. Ett urval av dessa bör få extra bra orienterbarhet genom tydligare fysisk gestaltning, tydligare skyltning och en identitet som rutt.

Mer om John Slinning Jannessons undersökning

Sekretariatet for Supercykelstier

Cykelprogram för en nära storstad (PDF, 6,2 mb)

Dela!