Frågor till Trafiknämnden gällande Trafikkontorets budgetavvikelser

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Vi har valt att ställa några frågor till Trafiknämndens ledamöter gällande de budgetavvikelser Trafikkontoret i media annonserat. Detta för att säkerställa att planerade infrastruktursatsningar blir av för oss cyklister i Göteborg.

Läs våra frågor här: budgetavvikelsetrafikkontoret2016

 

Dela!