Yttrande granskning ÖP. Dnr SBN-2018-1156

Malmo-LundMalmö-Lund

Cykelfrämjandet Malmö och Lund Denna granskning har genomförts och samordnats av medlemmar från Cykelfrämjandet Malmö-Lund kretsens styrelse samt Cykelpolitiska gruppen Malmö-Lund som är en grupp under Cykelfrämjandet Malmö-Lund kretsen. Medverkande: … Läs mer

MER ATTRAKTIVA STÄDER MED MINSKAD BILISM

Malmo-LundMalmö-Lund

”Bilismen i Malmös innerstad måste minska kraftigt för att stadskärnan ska bli mer attraktiv. Med färre bilar i innerstaden och lägre hastigheter ökar tillgängligheten för cykling på alla gator och … Läs mer