Fördubblat anslag till Svenskt Friluftsliv

TatjanaNyheter

I årets höstbudget föreslås att Svenskt Friluftsliv ges utökat årligt anslag med 50 miljoner kronor. Sedan tidigare får Svenskt Friluftsliv närmare 48 miljoner kronor i statligt anslag. Cykelfrämjandet är en … Läs mer

200 miljoner till cykling i regeringens satsning på grönt resande

CykelfrämjandetNyheter

I veckan presenterade regeringen budgetsatsningar på 3,9 miljarder på grönt resande och fossilfria transporter. Nästan hälften, 1,9 miljarder, går till bidrag för mindre miljöskadliga bilar. Cykelsatsningar får 200 miljoner vilket motsvarar endast 5 procent av den totala satsningen.  Rune Karlberg, ledamot i Cykelfrämjandet, … Läs mer

Nu ska landets skolor bli mer cykelvänliga

CykelfrämjandetNyheter

Cykelvänlig skola är ett projekt som vill inspirera, peppa och leda såväl föräldrar, skolor och kommuner i sitt arbete mot att skapa säkra, trygga och hållbara resvanor för skolbarn. Idag … Läs mer

Bättre förutsättningar för cykelplanering i Sverige

Marielle ArandaNyheter

Cykel som transportmedel är ett billigt, miljövänligt, hälsosamt och effektivt färdsätt.

Ny rapport från Nationella cykelrådet ger ökad förståelse för olika aktörers ansvar och roller. Insikterna om de olika planeringsprocesserna för cykelinfrastruktur ger en bra grund för bättre samverkan i arbetet med ökad och säker cykling. 

Digital cykelpub 30 juni – Temat är cirkulationsplaner!

CykelfrämjandetNyheter

Digital cykel pub

Cirkulationsplaner har dykt upp som en möjlig åtgärd för att snabbt öka cyklingen. Städer i Nederländerna och Belgien har implementerat cirkulationsplaner som en del i omställning till att bli riktiga cykelstäder. Nu verkar intresset ha vaknat till liv även i Sverige och kan Nyköping bli en av de första städerna i Sverige att införa en sådan plan?