Välkommen som medlem

Ditt medlemskap i Cykelfrämjandet är ovärderligt för vårt fortsatta arbeta för en bättre cykelmiljö i hela landet.

Cykelfrämjandet jobbar med att sprida kunskap om cyklingens positiva hälsoeffekter och miljöfördelar. Vi arbetar för att locka på nya cyklister genom kurser för vuxna och genom skolprojekt för barn. Cyklingen tar också allt mer plats i politiken. Så låt oss jobba vidare med att få fler svenskar att bidra till cyklingen!

Många medlemmar arbetar ideellt och leder cykelturer, ordnar cykelaktiviteter och driver cykelfrågor. Vi hoppas att du vill delta aktivt med att sprida den glädje och nytta som cyklingen ger.

Tack för ditt stöd!

För att se och redigera dina uppgifter, gå till Mina sidor

Läs mer om Cykelfrämjandets medlemsförmåner här