Tävlingar arrangerade av Cykelfrämjandet

Cykelfrämjandet står ibland bakom medlemstävlingar som publiceras på organisationens olika kanaler. Här är vad som gäller:

Medlemstävlingen organiseras av Cykelfrämjandet och är inte på något sätt sponsrad, främjad, administrerad av eller förknippad med Facebook eller Instagram.

Tävlande måste vara bosatt i Sverige och vara över 18 år.Du som deltar i tävlingen godkänner att vi eventuellt lägger upp ditt namn och tävlingsbidrag påCykelfrämjandets sociala medier, vår hemsida cykelframjandet.se samt i vår medlemstidning Cykling.

I medlemstävlingar som anordnas på Facebook och/eller Instagram av Cykelfrämjandet, deltar du alltid avgiftsfritt och utan krav på köp.Vinsten/priset kan inte tas ut i kontanter och kan inte heller bytas ut mot annan/andra produkter till ett likvärdigt pris. Vinnaren betalar eventuell vinstskatt.

Anställda på Cykelfrämjandet och deras närstående tillåts inte att delta i Cykelfrämjandets tävlingar på sociala medier.

Facebookprofilen/Instagramprofilen du tävlar från, måste vara skapad i enighet med respektive plattforms communityregler.

Bidrag som kan uppfattas stötande eller kränkande kan komma att tas bort utan förvarning.

Din profil på sociala medier måste vara öppen för att Cykelfrämjandet ska kunna se ditt inskickade bidrag. Vinnare dras slumpmässigt eller utses av Cykelfrämjandets jury, beroende på tävlings utformning. Beslutet kan inte överklagas, såvida vinnaren inte önskar priset. Då lottas en ny vinnare.  

Vinnaren utannonseras i den kanal som tävlingen sker från, där vinnaren/vinnarna informeras om vinsten.Inom 7 dagar efter detta ska vinnaren/vinnarna via personligt meddelande uppge kontaktuppgifter, adress samt personnummer för leverans av vinsten. Om inte vinnaren kontaktar Cykelfrämjandet inom 7 dagar från offentliggörandet av vinnaren har Svensk Cykling rätt att utse en ny vinnare.

När du deltar i tävlingarna godkänner du Cykelfrämjandets tävlingsregler och villkor. Har ni frågor eller vill ha direktkontakt?

Kontakta Tatjana Boric-Persson på [email protected] eller via 0739-29 77 83.