Yttrande inför SMN 2023-09-21

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Opinion

Cykelfrämjandet Göteborg har skickat nedanstående synpunkter till ledamöterna i Stadsmiljönämnden inför sammanträdet 21 september 2023: Då flera handlingar till SMN-möte 2023-09-21 ännu inte var publicerade på söndagen, kan vi inte … Läs mer