Morot- och piskaåtgärder minskar bilismen

TatjanaNyheter

Efter att ha plöjt nästan 800 fallstudier har forskare identifierat de tolv bästa sätten att minska biltrafiken i städerna. Resultatet visar att en kombination av morot- och piskaåtgärder utgör ett … Läs mer