Skänk en gåva

Vill du att alla ska få chansen att lära sig cykla och uppleva den frihet som cykeln ger? Det vill vi med! Din gåva till Cykelfrämjandet gör att fler personer får chansen att lära sig cykla via våra cykelkurser. Du bidrar också till att Sverige blir ett bättre cykelland.

Varje gåva är viktig, oavsett belopp.

Plusgiro: 578 53-4

Märk gärna din inbetalning med "gåva".

Vill du veta mer?
Kontakta oss: info@cykelframjandet.se