OdjurBirger

Hej Medlem!

Vill du vara med och påverka
cyklingen i Östersund?

Eller vill du sköta och utveckla kretsens hemsida?

Välkommen att vara med i
Östersundskretsens styrelse!

Kontaktuppgifter finns under fliken ”styrelse”.

VÄLKOMMEN!

Att cykla är nödvändigt…

Att cykla är att färdas med måttlig fart
Att cykla skärper sinnena
Att cykla är att tänka
Att cykla är att vägra lämna sitt bidrag till buller och luftföroreningar
Att cykla är att avstå från kravet på nya dyrbara trafikleder och parkeringshus
Att cykla är att underlätta framkomligheten på våra gator och vägar
Att cykla är att inte i onödan tära på jordens knappa tillgångar
Att cykla är en stillsam protest mot konsumtionssamhällets avarter och överdrifter
Att cykla är också att brutalt konfronteras med den otrygghet och risker som våra barn utsätts för
Att cykla är därför nödvändigt

(Fritt efter Eric Sandström (1910 – 1992), grundare av Sveriges cykelradio som sändes på 1970-talet 

Finns bland annat insjungen av M A Numminen
(se längst ner på sidan Hojskoj)
och reciterad av Lasse Åberg/Electric Banana Band) 

Punkteringsfritt

Ja, låt oss leva i klang och i sång
och njuta pensionslivets bästa
och upprymda av cykelns välsmorda gång
de skönaste trakter gästa

med hjälmprydd skalle, med tävling i blick
i ett förvånansvärt vältränat skick
utan punktering i sommarens fröjd
oförskräckt utmana höjd efter höjd!

(En dikt av min bror Stig)

Insänt av Björn W

CF-Ostersund-logga