Ledare till cykelturer sökes

StorstockholmskretsenOkategoriserade

Hej cykelvän,

Det behövs folk som leder cykelturer för barnfamiljer. för nyblivna cyklister, för kulturintresserade motionärer…

Vill du vara med och lära dig leda turer? Lära ut det du kan?

Välkommen till

Plats: Södergården på Götgatan 37, Stockholm

Tid: Tisdagen den 26 mars 2024 kl. 17-20

Skicka ditt svar till:

Eva Lind-Båth

Cykelfrämjandet Storstockholm

Klockvägen 4 121 33

Enskededalen

Tel. 0768 16 55 29

e-post: eva.lind-bath@telia.com

Dela!