Om cykelkurser

Cykelfrämjandet höll konstituerande möte den 29 november 1934. Men organisationen uppstod naturligtvis inte ur vakuum. Sedan tre år tillbaka hade Kommittén för svensk cykelpropaganda försökt påverka myndigheteratt anlägga särskilda cykelbanor och från landsvägar självständigt dragna cykelvägar.

Cykelfrämjandet höll konstituerande möte den 29 november 1934. Men organisationen uppstod naturligtvis inte ur vakuum. Sedan tre år tillbaka hade Kommittén för svensk cykelpropaganda försökt påverka myndigheteratt anlägga särskilda cykelbanor och från landsvägar självständigt dragna cykelvägar. Under 1934 uppstod tankar om en svensk riksförening som skulle tillvarata alla cyklisters intressen, oavsett inriktningen för deras cykelbruk. Sådana tankar fanns både inom kommittén och inom Svenska Velocipedförbundet (idag Svenska Cykelförbundet, cykelsportens riksorganisation).

You are never too old to set another goal or to dream a new dream.
C.S. Lewis
Image

vår historia

Bara några månader tidigare hade vidare en annan cykelorienterad förening bildats, Cykelturistförbundet, vilken dock nästan omedelbart sögs upp av Cykelfrämjandet. Redan från starten fanns det starka kopplingar till både branschorganet Svenska Velocipedfabrikant- och grossistförbundet (dagens Svenska Cykelfabrikant- och grossistföreningen), och det friluftsbetonade Skidförbundet (senare Skid- och friluftsfrämjandet och idag Friluftsfrämjandet). Inom det senare såg man i cykeln ett gott komplement till skidorna under de snölösa månaderna.

Image

Cykelkurser för vuxna

Vill du kunna cykla till jobbet eller till studierna? Ta en cykeltur med vänner eller familj? Eller kanske lära dig cykla för att kunna söka jobb inom till exempel hemtjänsten eller posten?

Cykelkurser för barn

Att cykla är tätt sammankopplat med en frihetskänsla och Cykelfrämjandets cykelkurser för barn syftar till att inspirera och visa barnen hur roligt det kan vara att cykla.

Image
Image

Vill du bli cykelinstruktör?

Cykelfrämjandet kan alltså ses som ett hopkok av allt detta, och betoningen på att den nya organisationen skulle samla alla sorters cyklister var som sagt stark. Det innebar framförallt att man ville lyfta vardagscyklisterna, som tidigare saknat auktoritativt stöd från en organisation.

Cykelkärlek vareviga dag

Vårt mål är att tillvarata alla cyklisters intressen. Vi har redan åstadkommit mycket på det politiska området men behöver ditt stöd och engagemang för att åstadkomma ännu mer.
Image