Medlemmar i klimatsamrådet

KristianstadkretsenKristianstadskretsen

Vi kan stolt meddela att Cykelfrämjandet Kristianstad nu blivit medlem i Kristianstads kommuns klimatsamråd. Samrådsgruppen består av olika organisationer från den så kallade idéburna sektorn (föreningar) samt kommunalråden från styre och opposition. Avsikten med samrådsgruppen är att utveckla Kristianstads kommuns klimatarbete med hjälp av föreningarna.

Första träffen som vi varit med på hölls 28/10 och temat var just cykling. Som inbjudna första gången har vi presenterat Cykelfrämjandet Kristianstads verksamhet och därefter raskt vidare till kommunens resultat i den nyligen släppta Cyklistvelometern 2022.

Vi upplever att intresset för cykling är stort i kommunen men både budget och handling reflekterar inte detta. Det här är något som vi måste gå vidare i med kommunen. Önskemålet är att ta en ny träff med kommunalråden samt ansvariga personer från relevanta förvaltningar (Tekniska förvaltning, Kommunledningskontorets Mark och exploatering).

Presentationen över Cyklistvelometern för Kristianstads kommuns del bifogas nedan. Den är ett talstöd och inte en fullständig presentation av Cyklistvelometern.

Presentation Cyklistvelometer 2022 (PDF, 4.5 MB)

Dela!