Förbereda och komma igång

Det här kapitlet riktar sig främst till huvudinstruktörer och arrangörer av cykelkurser. Här går vi igenom de grundläggande förutsättningarna såsom val av cykel, plats, material och förberedelser inför första kurstillfället.


Cykelfrämjandet rekommenderar att ni är minst en instruktör på tre deltagare. Våra cykelkurser brukar ha grupper på 10–15 deltagare vilket är lagom för 4–5 instruktörer.

Det är bra om minst en av instruktörerna vet hur man ger första hjälpen och minst en kan utföra enklare cykelreparationer. Det är också en fördel att ha ett gemensamt språk med deltagarna men det är inte nödvändigt. Vid behov kan deltagarna ofta tolka åt varandra. Eftersom majoriteten av våra deltagare är kvinnor kan det vara bra att minst en av instruktörerna också är kvinna. Cykelfrämjandet anser att det är fördelaktigt att män och kvinnor arbetar tillsammans som instruktörer. Om en instruktör har tålamod och kan skapa förtroende och trygghet hos deltagarna kommer det att bra. 

Känner du någon?

Känner du någon som vill bli instruktör eller någon som vill lära sig cykla? Tipsa dem gärna om att vi finns, här kan du läsa mer om vad kurserna innebär och när vi håller kurser.


Se våra kurser här