Home Kalender Inbjudan till årsmöte tisdag 28 feb. kl 18:00

Inbjudan till årsmöte tisdag 28 feb. kl 18:00

Cykelfrämjandet.

Jönköpingskretsen

Inbjudan till årsmöte tisdag 28 feb. kl. 18:00.

NBVs lokal. Österängsvägen 2A. Fastigheten Österport.

Program:

Årsmötes förhandlingar.
Olle Gustavsson Projektledare på stadsbyggnadskontoret gästar oss och berättar om kommande cykelplaner i kommunen.
Mötet avslutas med fika.
Föranmälan till Arne mail: arnesandell1@gmail.com SMS till 0793 518860.
Anmälan senast 20 febr.

Frågor som önskas behandlas på årsmötet, skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 20 febr.

VÄLKOMNA !!!!!!!!!

Styrelsen.
DAGORDNING ÅRSMÖTE 2023-02-28

 1. Mötets öppnande.
 2. Val ordförande för mötet.
 3. Val av sekreterare för mötet.
 4. Val av två justerare att jämte ordf. justera dagens protokoll.
 5. Styrelsens årsberättelse.
 6. Kassörens berättelse.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Val av ordförande på ett år.
 10. Val av ledamöter på ett resp. två år.
 11. Val av revisorer.
 12. Val av valberedning.
 13. Frågor att stadgeenligt behandla.
 14. Övriga frågor.
 15. Mötet avslutas.

Dela!

Datum

28 februari, 2023
Expired!

Tid

18:00

Platser

NBV på Österängen
QR Code