Home Kalender Göteborgs Landerier

Göteborgs Landerier

Landerimarkerna var den donationsjord som Göteborg fick av Kronan vid stadens grundande 1621. Marken låg utanför vallgraven och tanken var att arrendera ut till bönder att bruka den till förmån för stadens innevånare. Det stod dock klart att man i mångt och mycket frångick den principen och lät istället förmögna personer uppföra herrgårdsliknande byggnader på landerimarker, det är dessa byggnader som vi idag förknippar med ordet landeri. Vi cyklar till några bevarade landerianläggningar och lär om dess historia.

Samling: Sankt Sigfrids Plan 6.
Turens längd: 10 km
Färdledare: Lisbeth Borgesand 0766 49 49 90

Dela!

Datum

8 maj, 2022
Expired!

Tid

11:00

Platser

Sankt Sigfrids Plan 6

Arrangör

Cykelfrämjandet Göteborg
QR Code