Home Kalender Kristianstad Föreläsning: Hur ökar vi cyklingen i Kristianstad?

Föreläsning: Hur ökar vi cyklingen i Kristianstad?

Som en del av Framtidsveckan arrangerar Cykelfrämjandet Kristianstad en föreläsning med efterföljande workshop på temat ”Hur ökar vi cyklingen i Kristianstad?”.

Att använda cykel till vardagstransporter är hållbart både socialt, ekonomiskt, miljömässigt och ur klimathänseende. Detta har Kristianstads kommun tagit fasta på i flera styrdokument som anger riktningen för kommunens fortsatta arbete med klimat och transporter, där man har ambitiösa mål om att cyklingen ska öka som en andel av transporterna inom kommunen. Ändå ökar inte andelen cyklande märkbart enligt resvaneundersökningarna.

Denna dag får vi en föreläsning av forskaren och läraren Till Koglin från Lunds universitet. För att hjälpa oss i Kristianstad att nå våra utsatta mål kommer Till att prata kring vilka faktorer som kan lyfta cyklingen i en kommun.

Efter föreläsningen håller vi en workshop där vi försöker applicera kunskaperna från föreläsningen på några utvalda objekt och fall i Kristianstad.

Arrangemanget är öppet för allmänhet, politiker och tjänstemän inom Kristianstads kommun är inbjudna. Antalet platser är begränsat, anmäl gärna ditt deltagande på denna länk så vet du att du får plats.

Arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet Skåne-Blekinge

Dela!

Tidsschema

Tisdag

13.00 - 14.00
Föreläsning
Till Koglin berättar om hur man kan öka andelen cyklande
14.00 - 14.45
Workshop
Workshop kring ämnet
14.45 - 15.00
Paus
Bensträckare med fika
15.00 - 16.00
Genomgång
Genomgång av workshop och summering

Datum

19 september, 2023
Expired!

Tid

13:00 - 16:00

Platser

Rådhus Skåne
Västra Storgatan 12, 291 32 Kristianstad
Kategori

Arrangör

Cykelfrämjandet Kristianstad
E-post
kristianstad@cykelframjandet.se
Webbplats
Cykelfrämjandet Kristianstad
QR Code