Blåhäll/Tofta

Saml. 10.00 Tofta kyrka
Info Ingvar/Tina

0706691244

Vi cyklar 3-4 mil och rastar 2 ggr. Medtag fika.
Alla välkomna. Kontant-Avgift 40 kr för Icke-medlem.
Medlemskap anmäler du på www.cykelframjandet.se

Dela!

Datum

27 juni, 2020

Tid

10:00
QR Code