Home Kalender Malmö-Lund Månadsmöte: Cykelpolitiska gruppen i Lund

Månadsmöte: Cykelpolitiska gruppen i Lund

Välkomna på möte med Cykelpolitiska gruppen i Lund!

Vi möts i Studiefrämjandets lokaler den första torsdagen varje månad mellan kl. 17:30-19:00 för att diskutera hur vi kan öka cyklingen i Lund.

Agenda skickas ut och uppdateras i FB-eventet en vecka innan mötet sker.
Vill ni addera en agendapunkt, hör av er till Anneli Xie (anneli.xie@gmail.com).

OSA gärna så att vi vet att du kommer


Kort agenda:

 • Eventuell introduktion av nya medlemmar
 • Beslut kring rådslag för ökad cykling i Lund (se nedan)
 • Cykelgator i Lund
 • Tidslinje/färdplan inför hösten (inkl. handlingsplan för politiker-möten)
 • Övrigt

Rådslag för ökad cykling i Lund

Förslag av Karin Svensson Smith, Gabriel Malmer, och Anneli Xie

Under våren 2024 vill vi genomföra ett rådslag/en workshopserie på temat ökad cykling i Lund tillsammans med Studiefrämjandet i Lund. Syftet är att ta del av invånarnas åsikter, tankar, och idéer kring cyklingen i staden. Tillfällena kan på så sätt bidra med underlag för framtida planering för cykling i staden och rikta sig till beslutsfattande aktörer i kommunen, som Lunds tekniska nämnd.
Karin har under detta år varit i kontakt med Studiefrämjandet som eventuellt kan bidra med både finansiellt stöd och marknadsföring i katalog och sociala medier för uppstarten av en serie som denna. Efter godkänt beslut från Cykelpolitiska gruppen i Lund kan vi gå vidare med konkreta förhandlingar och en mer formell ansökan. Vårt förslag är att Rådslaget består av fyra sessioner á 2h 15 minuter med fokus på fyra olika teman relaterade till cykeln och dess roll i staden.

Upplägget på varje session kan diskuteras i närmare detalj, men består förslagsvis av:

 • Föreläsning av inbjuden expert på ämnet
 • Workshop/diskussion kring ämnet, helst centrerat kring konkret(a) case eller problemställning(ar)
 • Insamling av data för senare sammanställning av Cykelfrämjandet Malmö-Lund, för vidare leverans till beslutsfattare

 

Förslag på teman innefattar:

 1. Cykeln som ett alternativ till privatbilen:arbetspendling, logistik, få ihop vardagspusslet
 2. Barn och unga:säkra skolvägar, aktiv transport till skola och fritidsaktiviteter
 3. Infrastruktur: bygga om istället för att bygga nyttutforska möjligheten att använda befintlig infrastruktur i nytt syfte (kan t.ex. dra inspiration från Paris)
 4. Cykling och folkhälsa: hur fysisk aktivitet påverkar kropp och hjärna

Vårt förslag är att Cykelfrämjandet Malmö-Lund agerar processledare och bjuder in gästföreläsare på varje tema för att öka engagemanget och utbytet av idéer. Gästföreläsare finansieras av det finansiella stöd vi får från Studiefrämjandet.

 

Intressenter/tänkta deltagare:

 • invånare i Lund
 • andra föreningar och organisationer som arbetar för hållbarhet, t.ex.:
  • Fältbiologerna
  • Fridays for Future
  • Naturskyddsföreningen

Väl mött!
Cykelpolitiska gruppen i Lund

Dela!

Datum

7 september, 2023
Expired!

Tid

17:30 - 19:00

Platser

Lunds Fontänhus
Magle Stora Kyrkogata 5, 223 50 Lund
Kategori

Arrangör

Cykelfrämjandet Malmö-Lund
E-post
malmo-lund@cykelframjandet.se
QR Code