Home Kalender Malmö-Lund Studiemöte 2/5: Cykelpolitiska gruppen i Lund

Studiemöte 2/5: Cykelpolitiska gruppen i Lund

Välkomna på studiemöte med Cykelpolitiska gruppen i Lund!

Målet med studiearbetet: Att förvärva de kunskaper som behövs i
opinionsbildning för att cykling i Lunds kommun ska fördubblats till 2030.

Metod: På varje studiemöte ska inbjudna gäster delge kunskaper och
erfarenheter som sedan diskuteras. Inläsning innan mötena.

Vi möts i Studiefrämjandets lokaler den 2 maj, kl. 17:30-19:00 för att diskutera hur vi kan öka cyklingen i Lund.

Lokal: Fontänhuset Magle Stora Kyrkogata 5

OSA gärna så att vi vet att du kommer

Studiecirkelledare: Karin Svensson Smith
Kontaktperson Cykelfrämjandet Lund: Gabriel Malmer gabriel.osrik@gmail.com

 


Tema och Gäst

Tobias Binder Gustavsson expert på hållbara transporter och mobilitet IVL

Vad Lunds kommun kan lära sig av Gent för att öka cyklingen.

Studiematerial Rapporten Att göra en Gent – nya tag för städer med mindre biltrafik.


Väl mött!
Cykelpolitiska gruppen i Lund

Dela!

Datum

2 maj, 2024

Tid

17:30 - 19:00

Platser

Lunds Fontänhus
Magle Stora Kyrkogata 5, 223 50 Lund
Kategori

Arrangör

Cykelfrämjandet Malmö-Lund
E-post
malmo-lund@cykelframjandet.se
QR Code