Home Kalender Malmö-Lund Studiemöte 4/6: Cykelpolitiska gruppen i Lund

Studiemöte 4/6: Cykelpolitiska gruppen i Lund

Välkomna på studiemöte med Cykelpolitiska gruppen i Lund!

Målet med studiearbetet: Att förvärva de kunskaper som behövs i
opinionsbildning för att cykling i Lunds kommun ska fördubblats till 2030.

Metod: På varje studiemöte ska inbjudna gäster delge kunskaper och
erfarenheter som sedan diskuteras. Inläsning innan mötena.

Vi möts i Studiefrämjandets lokaler den 4 juni, kl. 17:30-19:00 för att diskutera hur vi kan öka cyklingen i Lund.

Lokal: Fontänhuset Magle Stora Kyrkogata 5

OSA gärna så att vi vet att du kommer

Studiecirkelledare: Karin Svensson Smith
Kontaktperson Cykelfrämjandet Lund: Gabriel Malmer gabriel.osrik@gmail.com

 


Tema och Gäst

Janet van der Meulen Forskare I transportplanering Lunds universitet:

Hur cykling utanför städer kan bli säkrare samtidigt som cyklingen ökar.

Erfarenheter från andra länder.

Studiematerial: Road safety beyond the automobility norm?

Can Swedish road safety policy escape the automobility norm and facilitate cycling instead – lessons from the Netherlands


Väl mött!
Cykelpolitiska gruppen i Lund

Dela!

Datum

4 juni, 2024

Tid

17:30 - 19:00

Platser

Lunds Fontänhus
Magle Stora Kyrkogata 5, 223 50 Lund
Kategori

Arrangör

Cykelfrämjandet Malmö-Lund
E-post
malmo-lund@cykelframjandet.se
QR Code